wojna

i

Autor: zdj. archiwalne

Iława – ostatnie miesiące wojny - spotkanie z historykiem

2021-09-09 11:53

Zapraszamy do iławskiej biblioteki na spotkanie z historią i Tomaszem Glinieckim, naukowo związanym z Muzeum Stutthof w Sztutowie, który opowie o końcowych miesiącach II Wojny Światowej na dzisiejszych ziemiach północnej Polski.

Tomasz Gliniecki specjalizuje się w temacie walk o dawne Prusy Wschodnie i Zachodnie. Będzie mówić o ataku na Iławę, bojach o Ostródę, marszu na Lubawę i wielu innych wydarzeniach z końca największego konfliktu zbrojnego na świecie. Jego najnowsza książka „Odciąć Prusy Wschodnie! Pancerna szpica operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku” to opis który  daje zupełnie nowy obraz wojny, zmieniający dotychczasowe postrzeganie konfliktu w jego regionalnym ujęciu.

Zapraszamy na Spotkanie z historią do Czytelni Ogólnej MBP w Iławie 17 września na godz. 17.00

  • Tomasz Gliniecki: doktor nauk humanistycznych; historyk, pedagog, dziennikarz. Był zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Obecnie pracuje naukowo w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zainteresowania badawcze lokuje głównie na styku historii wojskowości z medioznawstwem.
75. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Gwiazdy wspominają artystę

QUIZ. Polskie powstania. Warszawskie, listopadowe, jakie jeszcze? Dopasuj daty i zdąbądź komplet punktów!

Pytanie 1 z 10
Które polskie powstanie wybuchło w 1863 r.?