klimat

i

Autor: pixabay.com

Iława ma już plan walki ze skutkami zmian klimatu

2021-09-17 10:29

Jest już efekty pracy ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Urzędu Miasta Iławy. Powstał projekt Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) -dokument strategiczny, dzięki któremu problematyka zagrożeń wynikających ze zmian klimatu uwzględniona zostanie w polityce miejskiej.

Projekt powstawał ponad rok, a w jego opracowaniu udział brali także mieszkańcy Iławy poprzez konsultacje społeczne. Teraz, kolejny, bardzo ważny etap, który nie może odbyć się bez mieszkańców -  uwagi i wnioski do powstałego projektu.

– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej UE po 2021 roku planowane jest finansowanie działań przystosowujących miasta do zmian klimatu. Miejski Plan Adaptacji już obecnie jest wymagany w konkursach na finansowania przedsięwzięć ze środków UE i krajowych Programów Priorytetowych NFOŚiGW. W świetle możliwości korzystania z wielu źródeł finansowania polityki miejskiej, Plan ten jest niezbędny – wyjaśnia Dawid Kopaczewski, Burmistrz Iławy.

Plan Adaptacji to wnikliwa analiza zjawisk pogodowych występujących na naszym terenie i wynikających z nich problemów dla mieszkańców. Dokument zawiera w sobie szereg wskazań i możliwości rozwiązań problematycznych skutków zjawisk ekstremalnych. Obejmuje on także działania miękkie, które służą skuteczniejszemu reagowaniu na skutki zmiany klimatu. Nie sposób przygotować się na wszelkie ekstremalne zjawiska klimatyczne na przykład poprzez odpowiednio bezpieczną infrastrukturę techniczną, dlatego tak ważne jest wykształcenie zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi do przewidzenia sytuacjami. Zarządzanie kryzysowe i sprawność służb miejskich to kluczowy, ale nie jedyny element potencjału adaptacyjnego miasta. Równie ważna jest gotowość mieszkańców do angażowania się w działania na rzecz miasta, ich współudział w podejmowaniu decyzji czy też poziom świadomości społecznej grup lokalnych.

– Bardzo zależy nam, aby Miejski Pan Adaptacji był opracowany we współpracy z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Proszę mieszkańców o wyrażanie opinii i składanie uwag do powstałego projektu do 15 października br. Już teraz serdecznie zapraszam także do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które zaplanowane jest na 5 października w sali nr 311 Urzędu Miasta Iławy, na godzinę 16:00 – mówi Burmistrz Miasta.

Projekt znajdziecie pod tym linkiem.

Muzeum lalek w Pilźnie

Quiz. Kultowe gry komputerowe. Pamiętasz je z dzieciństwa?

Pytanie 1 z 10
Niezykle popularną grę "Heroes" można zaliczyć do: