zmiany klimatu

i

Autor: pixabay.com

Iława będzie walczyć ze zmianami klimatycznymi

2020-09-22 14:12

Władze Iławy przystąpiły do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy”. Będzie dokumentem strategicznym, dzięki któremu problematyka zagrożeń wynikających ze zmian klimatu uwzględniona zostanie w polityce miejskiej.

Przez ponad rok eksperci we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta i z udziałem mieszkańców będą pracować nad oceną podatności miasta na zagrożenia klimatyczne i poszukiwać rozwiązań służących przystosowaniu Iławy do nieuniknionych skutków zmian klimatu.

- Wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak nawalne deszcze, fale upałów, susze, silny wiatr, to główne negatywne skutki globalnego ocieplenia klimatu, które obserwujemy lokalnie - mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. - Wiemy, że utrudniają funkcjonowanie miasta, przyczyniają się do strat materialnych i negatywnie wpływają na zdrowie ludzi i ekosystemy miejskie. Jak te zjawiska pogodowe zmieniały się w ostatnich 30 latach oraz jak będą się zmieniać przez następne dekady dowiemy się z wyników analizy zjawisk klimatycznych, które przygotuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Analiza zjawisk klimatycznych w Iławie, to pierwszy etap diagnozy miasta. W kolejnych etapach dowiemy się, jak bardzo miasto jest podatne na różne zjawiska klimatyczne oraz poznamy obszary w Iławie, dla których te zjawiska klimatyczne niosą największe ryzyko. Na podstawie diagnozy, określone zostaną priorytety, a następnie wybrane zostaną działania adaptacyjne. Działania te będą obejmowały między innymi kosztowne inwestycje w infrastrukturę techniczną i zieloną.

– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej UE po 2021 roku planowane jest finansowanie działań przystosowujących miasta do zmian klimatu. Miejski Plan Adaptacji już obecnie jest wymagany w konkursach na finasowania przedsięwzięć ze środków UE i krajowych Programów Priorytetowych NFOŚiGW. W świetle możliwości korzystania z wielu źródeł finansowania polityki miejskiej, Plan ten jest niezbędny – wyjaśnia Dawid Kopaczewski, Burmistrz Iławy.

Nie sposób przygotować się na wszelkie ekstremalne zjawiska klimatyczne poprzez odpowiednio bezpieczną infrastrukturę techniczną. Równie ważna jest gotowość mieszkańców do angażowania się w działania na rzecz miasta, ich współudział w podejmowaniu decyzji czy też poziom świadomości społecznej grup lokalnych.

– Bardzo zależy nam, aby Miejski Pan Adaptacji był opracowany we współpracy z mieszkańcami i organizacjami społecznymi - kontynuuje burmistrz. - Planujemy konsultacje społeczne, w których będziemy informować o efektach prac ekspertów, ale także prosić mieszkańców o wyrażanie opinii i składanie wniosków i uwag. Już teraz serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Plan Adaptacji jest realizowany w ramach projektu "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy”.

samorząd iława

i

Autor: UM Iława
Sonda
Czy w dobie epidemii koronawirusa wyślesz swoje dziecko na wycieczkę szkolną?
Toruń stawia na zieleń. Rozpoczęły się starania o "Zieloną starówkę"