Komputer rekrutacja

i

Autor: StartupStockPhotos - Pixabay

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza w Iławie 15 czerwca

2020-06-10 18:58

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie poprzez specjalną stronę internetową. Od kiedy, jaką drogą i co będzie potrzebne, o tym na ilawa.eska.pl

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie poprzez przygotowaną do tego stronę internetową.

Jak informuje Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie - właśnie tą drogę najlepiej wybrać gdy 15 czerwca ruszy elektroniczne przyjmowanie wniosków, które na stronie będzie można wysyłać wraz z załącznikami.

Nie tylko maturzyści mają obecnie wytężony czas pracy, wkrótce również w życiu ósmoklasistów zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej.
Może on potrwać trzy lata (szkoły branżowe), cztery lata (licea) lub nawet pięć lat (technika). To, gdzie i w jaki sposób uczeń je spędzi, zależy w dużej mierze od podjętej teraz decyzji.

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie poprzez stronę internetową nabor.pcss.pl/ilawa

Od 15 czerwca, elektronicznie, będzie można przesłać wniosek wraz z załącznikami. Ten sposób naboru ma gwarantować sprawne i przede wszystkim bezpieczne złożenie dokumentów do wybranych szkół.

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

Wybór  szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna decyzja. Uczeń powinien tę decyzję podjąć rozważnie, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności. Pomocy i porady może szukać u swoich rodziców (opiekunów). Może także skorzystać z konsultacji z wychowawcą, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym. Warto jeszcze raz zapoznać się z informacjami dotyczącymi oferty poszczególnych szkół, które znaleźć można na ich stronach internetowych oraz na stronie "naboru-pcss".

Dla ułatwienia podajemy bezpośrednie odnośniki do szkół:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S. ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE:

http://zsog.ilawa.pl/?p=5492


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W IŁAWIE:

http://www.zsilawa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=122


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE:

http://www.zs-ilawa.pl/rekrutacja/rekrutacja.htm


ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBAWIE:

http://zs.lubawa.pl/rekrutacja/


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W SUSZU:

http://www.zssusz.home.pl/


W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas) z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego.
Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, wskazanej we wniosku klasie lub w szkole, którą wybrał jako drugą i trzecią.

Przypominamy ważne terminy!

  • Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 15 czerwca – 10 lipca 2020 r.
  • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: 26 czerwca – 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: 31 lipca – 4 sierpnia 2020 r.
  • Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły: 13 – 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
    Jeśli uczeń dostał się do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć podpisany wniosek, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej – elektronicznie). W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00
    Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali zakwalifikowani/przyjęci udostępnione będą na stronach internetowych szkół oraz bezpośrednio w szkołach.

Łącznie czy rozłącznie? Pisownia -by, -bym, -byś

Pytanie 1 z 12
Wskaż poprawną pisownię:
Sezon na truskawki w pełni