nauka w domu, uczennica, praca domowa

i

Autor: Anastasia Gepp - Pixabay Egzaminy będą łatwiejsze, bo... uczniowie mogliby ich nie zdać

Egzaminy będą łatwiejsze, bo... mogliby ich nie zdać. Słabo z wiedzą u uczniów [AUDIO]

2021-04-29 8:51

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentowało nowe zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Wymagania będą mniejsze, bo poziom wiedzy jest niższy! Sprawdzamy jak to wygląda u iławskich uczniów.

Spadek wiedzy widać gołym okiem po ocenach. Nie bez znaczenia oczywiście jest tu pandemia i zmienianie co chwilę sposobu nauki ze stacjonarnej, na zdalną, hybrydową, znowu zdalną. Najpilniejsi uczniowie są systematyczni, niestety przeważająca większość z nauką samemu w domu lub przez łącza internetowe (w większości wypadków niezbyt stabilne) radzi sobie... tak sobie.

Egzaminy klas ósmych i maturalne po nowemu

21 kwietnia 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentowało na specjalnie zwołanej konferencji nowe zasady egzaminowania od tego roku i na dwa lata do przodu.

Najważniejsze zmiany, to:

Egzaminy zewnętrzne w 2021 roku

W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r.(czyli jeszcze się nic nie zmieni), tj.

 • egzamin maturalny – od 4 do 20 maja,
 • egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 lipca.

Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.

W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:

 • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
 • w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
 • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzaminy maturalne 2022 r.:

 • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
 • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
 • przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,
 • w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
 • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany:

 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)
 • w przypadku egzaminu maturalnego w 2023 r. – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).

Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

Nowe zasady szczegółowo omówiono podczas konferencji:

Jak z wiedzą u uczniów w Iławie?

Sprawdziliśmy, czy faktycznie poziom wiedzy spadł tak drastycznie, że trzeba obniżać poprzeczki na egzaminach.

- Matura będzie liczona już od 45 punktów, czyli świadomość CKE i fachowców jest taka, że stan wiedzy niestety jest gorszy. Ilość pytań się zmieniła, gdzie powiem kolokwialnie - uczniowie mogą strzelać w odpowiedzi. Patrząc na matury próbne i na klasę którą uczę... oczywiście mam nadzieję, że ostatecznie będzie odbiegała od tej normy, ale niestety jest gorzej. Młodzież podczas zajęć zdalnych skupia się na przepisywaniu treści z tablicy, a nie na tym co przepisuje. Całe szczęście są chociaż konsultacje indywidualne nieco podnoszące poziom wiedzy - mówi Artur Miśkiewicz, nauczyciel matematyki z Iławy.

Posłuchajcie co o stopniu wiedzy sądzą iławscy nauczyciele historii, matematyki oraz dyrektorzy szkół:

Posłuchaj więcej: Nauczyciele z Iławy o stanie wiedzy i zmianach w egzaminach

- Przygotowania idą bardzo dobrze, ale wiadomo, jest ciężko przez nauczanie zdalne-bez porównania do nauki w szkole. Trzeba się uczyć więcej samemu. Nauczanie zdalne jest inne i ciężkie, ale w sumie było dużo czasu, by się przestawić - mówi Zuzanna, tegoroczna maturzystka z Iławy.

- Przygotowania do matury prowadzone są głównie samemu sobie. Wydaje mi się, że realizujemy o wiele mniej materiału niż byśmy przerobili w szkole z nauczycielami. Mam wrażenie, że nasz rocznik jest ogólnie bardzo poszkodowany. najpierw przez strajki nauczycieli, potem pandemia, zaległości które mamy będzie bardzo trudno odrobić - mówi Szymon, maturzysta z Rudzienic.

Posłuchajcie jak stan swojej wiedzy oceniają iławscy maturzyści:

Posłuchaj więcej: Uczniowie z Iławy o stanie wiedzy i zmianach w egzaminach
Sonda
Matura 2021: Język polski. Obawiasz się egzaminu?
Na Mazurach coraz więcej łódek. Trwa odliczanie do majówki i sezonu żeglarskiego