rowerzysta

i

Autor: pixabay.com

Dobre informacje dla rowerzystów z Iławy. Zobacz i posłuchaj

2020-03-30 12:59

Władze Iławy podpisały umowę z firmą DROGOMEX z Pruszkowa na realizację kolejnego III etapu zagospodarowania brzegów rzeki Iławki. Po zagospodarowaniu tzw. Wyspy młyńskiej oraz terenu wzdłuż ogrodów działkowych do wiaduktu kolejowego, zostanie wykonany kolejny odcinek ścieżek rowerowych, który połączy się z istniejącymi ścieżkami przy ulicy Piaskowej.

W ramach inwestycji wykonana zostanie asfaltowa ścieżka rowerowa, ścieżka piesza, mała architektura – ławki parkowe, stojaki na rowery, stoły biesiadne. Zadanie obejmuje również wykonanie ścieżki dydaktycznej, przy której ustawione zostaną tablice dydaktyczne z podstawowymi danymi na temat potencjału przyrodniczego obszaru – konkretnych siedlisk – i biologią gatunków chronionych występujących w tym obszarze. Ponadto zamontowane zostaną gry i elementy edukacyjne takie jak ptasi zegar, poznajemy korę drzew, poznajemy budki lęgowe, poznajemy zwierzęta.

Oczywiście ścieżki będą oświetlone oraz wyposażone w kamery podłączone do monitoringu miejskiego. Będą wykonane nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin. Przy ul. Piaskowej, pomiędzy lasem a ul. Sosnową zlokalizowane będzie miejsce widokowe na dolinę rzeki Iławki. W tym też miejscu przewidziana jest realizacja budynku – toalety.

Ważnym elementem projektu jest budowa kładki pieszo-rowerowej, która skomunikuje dwa brzegi rzeki na wysokości istniejących ogrodów działkowych - dodaje burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. - Pozwoli ona mieszkańcom południowej części miasta tj. osiedla Żołnierzy Wyklętych na łatwy dostęp do terenów rekreacyjnych.

Roboty budowlane kosztować będą miasto ponad 6,8 mln zł. Zadanie to jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, na które miasto uzyskało 85% dotację. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2021 r.

Posłuchaj więcej: O kolejnym etapie prac nad rzeką Iławką - Roman Radtke (Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu UM Iława)
Nowe atrakcje nad Iławką
scieżka

i

Autor: UM Iława Przebieg nowej ścieżki rowerowej