PUP Iława

i

Autor: Starostwo Iławskie

Chcesz założyć własny biznes? Iławski PUP ma dla ciebie pieniądze

2020-10-30 13:01

Po raz kolejny w tym roku można starać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nabór wniosków już ruszył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.

Jak informują władze starostwa iławskiego pula środków do rozdysponowania na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wynosi łącznie 600 tys. zł.

- W przypadku dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej maksymalna wysokość wsparcia dla osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, wynosi 25 tys. zł - tłumaczą urzędnicy. - Starać się mogą o nie osoby bezrobotne mieszkające na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu powiatu iławskiego, z wyłączeniem mieszkańców Iławy i Lubawy oraz osoby bezrobotne, które utraciły pracę w okresie stanu epidemii COVID-19.

Te same kryteria będą musiały spełnić osoby bezrobotne zatrudniane w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nabór zostanie zakończony w dniu, w którym wartość złożonych wniosków przekroczy 200% limitu będącego w dyspozycji urzędu.

Pełna dokumentacja obu naborów dostępna jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie w zakładkach: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Kiedyś to było, czyli powrót do przeszłości. Co było wtedy na topie?

Pytanie 1 z 12
Buty o których marzyła każda dziewczyna będąc w szkole jeszcze kilka/kilkanaście lat temu to ...
Próbował połączyć się z duchami nazistów