znicze

i

Autor: UM Iława

Betlejemskie Światło Pokoju dotrze także do iławskich parafii

2021-12-24 12:07

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju już od 1991 roku. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Betlejemskim Światłem Pokoju skauci z całej Europy - w tym także harcerki i harcerze ZHP - pragną dzielić się ze wszystkimi. Dlatego dostarczają lampiony z Betlejemskim Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się jednocześnie radosną nowiną i krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

plakat

i

Autor: arch. organizatora
betlejemskie swiatelko 21-2

i

Autor: ZHP Iława

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz te tenisistki? Sprawdź się!

Pytanie 1 z 20
Na początek coś łatwego Tenisistka na zdjęciu to...
Serena Williams
Tak wyglądał występ Sary James na Eurowizji Junior 2021