sp1 i przedzszkola 5 6 iława

i

Autor: WR Będą zmiany dyrektorów iławskich placówek oświatowych. Ogłoszono konkursy

Będą zmiany dyrektorów iławskich placówek oświatowych. Ogłoszono konkursy

2021-04-09 11:55

Z końcem obecnego roku szkolnego dojdzie do zmian na stanowiskach dyrektorów SP1 oraz przedszkoli 5 i 6 w Iławie. Miasto właśnie ogłosiło konkursy na te stanowiska dla nowych osób. Sprawdzamy kto może zostać dyrektorem.

Burmistrz Miasta Iławy ogłosił właśnie konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie oraz Przedszkoli Miejskich Nr 5 i 6. Na kandydatury osób chcących zajmować stanowiska dyrektorskie Urząd Miasta czeka do 5 maja.

Dyrektorem SP1 jest obecnie Aleksandra Skubij, ale z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę. W Przedszkolem Miejskim nr 5 dyrektorem jest Karolina Stolarska-Graszk, a Przedszkolu Miejskim nr 6 Monika Szefer. Dyrektorki przedszkoli zostały wybrane na te stanowiska zaledwie rok temu.

Zatem w tym roku czeka nas zmiana na stanowiskach kierowniczych w trzech placówkach oświatowych. Chodzi o stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 2A, dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Andersa 8A oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie przy ul. Wiejskiej 3.

Kto może zostać dyrektorem?

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597 ze zm.).

Ciekawy jest fakt, że o takie stanowisko może ubiegać się osoba zarówno będąca, jak i niebędąca nauczycielem. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków zawartych w Zarządzeniu Burmistrza.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (wpisać wybraną placówkę) w Iławie” oraz podanym adresem korespondencyjnym, w sekretariacie Urzędu Miasta Iława, ul Niepodległości 13, pok. nr 312 w terminie do 05 maja 2021r. do godziny 15:00.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Iława. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Mimo pandemii, nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

QUIZ. Krzysztof Krawczyk i jego piosenki. To możliwe, że znasz wszystkie?

Pytanie 1 z 10
Którą z poniższych piosenek śpiewał K. Krawczyk razem z zespołem Trubadurzy, którego był współzałożycielem
COVID-19 - poród w czasie pandemii, prawa rodziców, kwarantanna