13. inwestycji w powiecie iławskim ze wsparciem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

i

Autor: unsplash/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Inwestycje z kasą od rządu

13. inwestycji w powiecie iławskim ze wsparciem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

2023-10-08 20:32

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS) do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł. Dzięki tym dodatkowym środkom samorządy mogą remontować drogi, budować przedszkola lub boiska sportowe czy montować potrzebne oświetlenie przejścia dla pieszych.

Nowe inwestycje w całej Polsce dzięki wsparciu z budżetu państwa

– Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki kolejnego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. Wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce – mówił premier Mateusz Morawiecki na ogłoszeniu wyników.

Dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych w całej Polsce powstaje szereg przedsięwzięć, które zmieniają komfort życia mieszkańców.

Dzięki temu Polki i Polacy nie muszą przeprowadzać się do dużych miast – ich potrzeby zaspokajane są w ich miejscowości. Okolica się rozwija i mieszkańcom żyje się lepiej - dodał premier.

W ramach VIII edycji RPIS przekażemy samorządom prawie 26 mld zł. Dzięki temu w całej Polsce powstanie 5 tys. inwestycji.

Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie od 80 proc. nawet do 95 proc.

13. inwestycji w powiecie iławskim ze wsparciem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

i

Autor: unsplash/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wcześniejsze rządowe dofinansowania dla samorządów

To kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która była skierowana do wszystkich samorządów w całej Polsce. W ubiegłych latach do JST trafiło ponad 53 mld zł.

 • W I naborze dofinansowanie otrzymało 97% jednostek samorządu terytorialnego.
 • W II naborze dofinansowanie otrzymało 100% samorządów, które złożyły wniosek.

Dzięki RPIS we wsiach, gminach czy miastach w całej Polsce powstały lub zostały zmodernizowane m.in. drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, boiska i obiekty sportowe, żłobki, przedszkola i szkoły, siłownie plenerowe, budynki i infrastruktura towarzysząca OSP.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Dotychczas odbyło się osiem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczono – bez uwzględnienia VIII naboru – ponad 71 mld zł.

 • I, II i VIII edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;
 • III i VI edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;
 • IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;
 • V i VII edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Zabraliśmy pieniądze mafiom VAT-owskim – dzięki temu możemy przekazywać samorządom dodatkowe środki z budżetu państwa na inwestycje bliskie ludziom. Chcemy, żeby Polki i Polacy mogli podróżować po bezpiecznych drogach. Dbamy o to, aby dzieci mogły uprawiać sport w nowoczesnych halach sportowych czy uczyć się w wyremontowanych salach lekcyjnych. Dzięki odpowiedniej polityce naszego rządu Polska lokalna rozwija się i pięknieje - mówił na ogłoszeniu wyników premier.

13. inwestycji w powiecie iławskim ze wsparciem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

i

Autor: unsplash/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

13 inwestycji z dofinansowaniem z RPIS w powiecie iławskim

 • POWIAT IŁAWSKI Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych 2 mln
 • POWIAT IŁAWSKI Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307 N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo 8 mln
 • Gmina Iława Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Iławie 7 999 999,40
 • Gmina Miejska Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 8 mln
 • Związek Gmin Jeziorak Rozbudowa portu Związku Gmin Jeziorak w Iławie 1 782 000,00
 • Związek Gmin Jeziorak Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Jeziorak 8 mln
 • GMINA KISIELICE Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa – Etap I 1 805 000,00
 • Gmina Lubawa Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego 2 mln
 • Gmina Lubawa Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawa 7 505 000,00
 • Gmina Miejska Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie 1 980 000,00
 • Gmina Miejska Lubawa Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie 6 967 300,00
 • Gmina Susz Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wiejskiej w Suszu 2 mln
 • GMINA ZALEWO Zalewo Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II) 7 200 000,00

9 inwestycji z dofinansowaniem z RPIS w powiecie nowomiejskim

 • POWIAT NOWOMIEJSKI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo 2 000 000,00
 • POWIAT NOWOMIEJSKI Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim 3 420 000,00
 • GMINA BISKUPIEC Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i modernizacja szkoły podstawowej w Biskupcu 13 500 000,00
 • WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Biskupiec Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek 6 080 000,00
 • GMINA GRODZICZNO Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II) 8 000 000,00
 • Gmina Kurzętnik Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku 1 995 000,00
 • Gmina Kurzętnik Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku 5 950 000,00
 • Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim – etap końcowy obejmujący ulice: Jarzębową i Klonową (część) 1 900 000,00
 • GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach 7 600 000,00

18 inwestycji z dofinansowaniem z RPIS w powiecie ostródzkim

 • Gmina Dąbrówno Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu 5 400 000,00
 • Gmina Dąbrówno Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Dąbrówno II etap 1 995 000,00
 • Gmina Grunwald Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łodwigowo, Frygnowo i Dylewko w Gminie Grunwald 7 593 700,00
 • GMINA MAŁDYTY Modernizacja stacji uzdatniania wody w Małdytach i Szymonowie 7 505 000,00
 • GMINA MAŁDYTY Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy OSP w Małdytach 1 800 000,00
 • Gmina Miłakowo Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie 7 410 000,00
 • Gmina Miłakowo Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej 1 900 000,00
 • Gmina Miłomłyn Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie 1 080 000,00
 • Gmina Miłomłyn Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie 6 982 500,00
 • GMINA MORĄG Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały z wyposażeniem 6 970 000,00
 • GMINA MORĄG Przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniak 1 900 000,00
 • Gmina Miejska Ostróda Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie 4 000 000,00
 • Gmina Miejska Ostróda Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie 1 980 000,00
 • Gmina Miejska Ostróda Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie 2 000 000,00
 • Gmina Ostróda Ostróda Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - II etap 1 800 000,00
 • Gmina Ostróda Ostróda Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach 6 460 000,00
 • POWIAT OSTRÓDZKI Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego 7 595 250,00
 • POWIAT OSTRÓDZKI Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w miejscowości Gulbity 1 897 150,00